Original Investigation

ST Yükselmeli Miyokart İnfarktüslü Hastaların Başvuru Anındaki Ölüm Riskine Başvuru Saatinin Etkisi

Uğur Arslantaş, Göktürk İpek, Fatih Karakaş, İsa Öner Yüksel, Emine Bi̇len, Ayşe Yaşar, Mehmet Bi̇lge

Pages: 071-075
0 2

Koroner Baypas Cerrahisi Sonrasında Atriyal Fibrilasyon Gelişen Hastalarda Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Mehmed Yanartaş, Hidayet Demi̇r, Hakan Hançer, Hasan Erdem, Kamil Cantürk Çakalağaoğlu, Deniz Çevi̇rme, Cengiz Köksal, Hasan Sunar Sunar

Pages: 076-079
0 2

Partial Upper Sternotomy for Concomitant with Ascendant Aorta Replacement or Isolated Aortic Valve Implantation

Tanıl Özer, Mustafa Akbulut, Ahmet Çağrı Aykan, İlker Mataracı, Eray Aksoy, Mehmet Altuğ Tuncer

Pages: 080-083
0 2

Mean Platelet Volume and Neutrophil Lymphocyte Ratio as New Markers of Preeclampsia Severity

Mehmet Ata Akıl, Mehmet Zihni Bi̇li̇k, Halit Acet, Senem Yaman Tunç, Faruk Ertaş, Mesut Aydın, Hasan Kaya, Yahya İslamoğlu, Sait Alan

Pages: 084-088
0 1

Review

Case Report

Kardiyak Miksoma Olgusunda Koroner Anjiyografinin Önemi

Büşra Özdemi̇r, Serhat Hüseyi̇n, Volkan Yüksel, Gönül Sağıroğlu

Pages: 098-100
0 1

Original Image

2 in 1 Mitral Insufficiency: Diagnosis Established with Real-time Three-Dimensional Transesophageal Echocardiography

Ahmet Seyfeddin Gürbüz, Semi Öztürk, Süleyman Çağan Efe, Gökhan Kahveci̇, Cevat Kırma

Pages: 105-106
0 1

Stent Implantation of Critical Stenosis in Celiac Trunk

Alev Kılıçgedi̇k, Cevat Kırma, İbrahim Akın İzgi̇

Pages: 107-107
0 1

Multiple Congenital Peripheral Pulmonary Artery Stenoses

Hasan Güngör, Cemil Zenci̇r, Sevil Önay

Pages: 111-111
0 1

Beware of an Intracranial Neoplasm during Exercise Electrocardiography Test

Turhan Turan, Ahmet Çağrı Aykan, Ali Rıza Akyüz

Pages: 112-112
0 1

The Importance of Follow-up Pericardial Effusion after Cardiac Surgery

Mustafa Oylumlu, Murat Yüksel, İsmail Başyi̇ği̇t

Pages: 115-115
0 1

An Unusual Late Term Complication of Automated Implantable Cardioverter-Defibrillator Implantation

Yusuf Türkmen, Hacı Yusuf Güneş, Mustafa Yıldız, Cengizhan Türkoğlu

Pages: 116-117
0 1

Sudden Cardiac Death Due to Left Atrial Ball Thrombus

Turhan Turan, Ahmet Çağrı Aykan, Ali Rıza Akyüz

Pages: 120-120
0 1