Original Investigation

ST Yükselmeli Miyokart İnfarktüslü Hastaların Başvuru Anındaki Ölüm Riskine Başvuru Saatinin Etkisi

Uğur Arslantaş, Göktürk İpek, Fatih Karakaş, İsa Öner Yüksel, Emine Bi̇len, Ayşe Yaşar, Mehmet Bi̇lge

Pages: 71-75 DOI: 10.5578/khj.9853
0 380

Koroner Baypas Cerrahisi Sonrasında Atriyal Fibrilasyon Gelişen Hastalarda Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Mehmed Yanartaş, Hidayet Demi̇r, Hakan Hançer, Hasan Erdem, Kamil Cantürk Çakalağaoğlu, Deniz Çevi̇rme, Cengiz Köksal, Hasan Sunar Sunar

Pages: 76-79 DOI: 10.5578/khj.9487
0 359

Partial Upper Sternotomy for Concomitant with Ascendant Aorta Replacement or Isolated Aortic Valve Implantation

Tanıl Özer, Mustafa Akbulut, Ahmet Çağrı Aykan, İlker Mataracı, Eray Aksoy, Mehmet Altuğ Tuncer

Pages: 80-83 DOI: 10.5578/khj.10007
0 457

Mean Platelet Volume and Neutrophil Lymphocyte Ratio as New Markers of Preeclampsia Severity

Mehmet Ata Akıl, Mehmet Zihni Bi̇li̇k, Halit Acet, Senem Yaman Tunç, Faruk Ertaş, Mesut Aydın, Hasan Kaya, Yahya İslamoğlu, Sait Alan

Pages: 84-88 DOI: 10.5578/khj.9852
0 363

Review

Case Report

Kardiyak Miksoma Olgusunda Koroner Anjiyografinin Önemi

Büşra Özdemi̇r, Serhat Hüseyi̇n, Volkan Yüksel, Gönül Sağıroğlu

Pages: 98-100 DOI: 10.5578/khj.6100
0 391

Robot Yardımıyla Mini-torakotomiden Koroner Arter Baypas Cerrahisi Yapılan Tek Damar Hastası Olgularımız

Vedat Bakuy, Mete Gürsoy, Cabir Gulmali̇yev, Ebru Bal Polat, Ahmet Akgül

Pages: 101-103 DOI: 10.5578/khj.6164
0 378

Original Image

A 44 Year Old Male Patient with a Contained Rupture of the Abdominal Aortic Aneurysm

Ahmet Çağrı Aykan, Engin Hatem, Faruk Boyacı

Pages: 104-104 DOI: 10.5578/khj.6588
0 304

2 in 1 Mitral Insufficiency: Diagnosis Established with Real-time Three-Dimensional Transesophageal Echocardiography

Ahmet Seyfeddin Gürbüz, Semi Öztürk, Süleyman Çağan Efe, Gökhan Kahveci̇, Cevat Kırma

Pages: 105-106 DOI: 10.5578/khj.9571
0 331

Stent Implantation of Critical Stenosis in Celiac Trunk

Alev Kılıçgedi̇k, Cevat Kırma, İbrahim Akın İzgi̇

Pages: 107-107 DOI: 10.5578/khj.9572
0 334

Atriyal Fibrilasyon Nedeni ile Dabigatran Eteksilat Kullanan Yaşlı Hastada Cilt İçine Kanama: Nadir Bir Komplikasyon

Banu Şahi̇n Yıldız, Alparslan Şahi̇n, Nazire Başkurt Aladağ, Mustafa Yıldız

Pages: 108-108 DOI: 10.5578/khj.6387
0 381

Delineation of a Giant Thrombus on a Prosthetic Mitral Valve Successfully Thrombolysed with Low Dose Slow Infusion of Tissue Plasminogen Activator

Mahmut Yesi̇n, Macit Kalçık, Ozan Mustafa Gürsoy, Mustafa Yıldız, Mehmet Özkan

Pages: 109-110 DOI: 10.5578/khj.7158
0 355

Multiple Congenital Peripheral Pulmonary Artery Stenoses

Hasan Güngör, Cemil Zenci̇r, Sevil Önay

Pages: 111-111 DOI: 10.5578/khj.6621
0 314

Beware of an Intracranial Neoplasm during Exercise Electrocardiography Test

Turhan Turan, Ahmet Çağrı Aykan, Ali Rıza Akyüz

Pages: 112-112 DOI: 10.5578/khj.9570
0 330

Successful Treatment of A Case With Multiple Brain Abscesses Secondary to Infective Endocarditis

Murat Yüksel, Mustafa Oylumlu, Abdulkadir Yıldız

Pages: 113-114 DOI: 10.5578/khj.9573
0 299

The Importance of Follow-up Pericardial Effusion after Cardiac Surgery

Mustafa Oylumlu, Murat Yüksel, İsmail Başyi̇ği̇t

Pages: 115-115 DOI: 10.5578/khj.6959
0 318

An Unusual Late Term Complication of Automated Implantable Cardioverter-Defibrillator Implantation

Yusuf Türkmen, Hacı Yusuf Güneş, Mustafa Yıldız, Cengizhan Türkoğlu

Pages: 116-117 DOI: 10.5578/khj.9569
0 306

The Role of Real-time Three-dimensional Transesophageal Echocardiography in Patient Selection before Percutaneous Closure of Complex Atrial Septal Defects

Macit Kalçık, Ozan Mustafa Gürsoy, Mahmut Yesi̇n, Mustafa Yıldız, Mehmet Özkan

Pages: 118-119 DOI: 10.5578/khj.7166
0 332

Sudden Cardiac Death Due to Left Atrial Ball Thrombus

Turhan Turan, Ahmet Çağrı Aykan, Ali Rıza Akyüz

Pages: 120-120 DOI: 10.5578/khj.9574
0 312