Büşra Özdemi̇r, Serhat Hüseyi̇n, Volkan Yüksel, Gönül Sağıroğlu

Anahtar Kelimeler: Atriyal miksoma, koroner arter hastalığı, koroner baypas cerrahisi

Özet

Atriyal miksomalar ile koroner arter hastalığı arasında bir ilişki bulunmamasına rağmen nadiren birlikte görülebilmektedirler. Miksomalar görüldükleri yaş grubu ve çoğu hastada koroner arter hastalığı risk faktörlerinin mevcut olması nedeniyle, operasyon öncesi bu hastaların asemptomatik olsalar bile koroner anjiyografi ile değerlendirilmeleri gerekmektir. Ayrıca anjiyografi ile miksomanın vaskülaritesini ve miksomaya bağlı ortaya çıkan koroner emboliyi de değerlendirme şansımız olabilmektedir. Bizde kliniğimize baş dönmesi şikayeti ile gelen ve sol atriyal miksoma saptanan bir hastada, asemptomatik koroner arter hastalığının preoperatif koroner anjiyografi ile tespit edilmesinin önemini gösteren bir olguyu sunmayı amaçladık.