Vedat Bakuy, Mete Gürsoy, Cabir Gulmali̇yev, Ebru Bal Polat, Ahmet Akgül

Anahtar Kelimeler: Koroner arter baypas greftleme, robotik cerrahi, minimal invaziv cerrahi prosedürler

Özet

Kalp ve damar cerrahisinde robot yardımıyla yapılan operasyonlar sıklıkla koroner baypas greftleme, kapak replasmanı ve onarımı ameliyatlarıdır. Özellikle tek damar koroner arter hastalığı olan olgularda minimal insizyon ile koroner baypas ameliyatı gerçekleştirilebilir. Biz de bu yazıda kliniğimizde robot yardımıyla atan kalpte koroner baypas yapılmış vakaları sunmayı amaçladık.