Uğur Arslantaş, Göktürk İpek, Fatih Karakaş, İsa Öner Yüksel, Emine Bi̇len, Ayşe Yaşar, Mehmet Bi̇lge

Anahtar Kelimeler: STEMİ, TIMI risk indeksi, prognoz

Özet

Giriş: Önceki çalışmalarda hastane başvuru zamanının (hafta içine göre hafta sonu, mesai saatlerine göre mesai dışı saatler) ST yükselmeli miyokart infarktüsü (STEMİ) ölüm oranına farklı oranda etkilemektedir. Fakat bu çalışmalarda başvuru anındaki hasta ölüm riski incelenmemiştir. Hastalar ve Yöntem: Ocak 2006 ile Mart 2009 tarihleri arasında reperfüzyona uygun STEMİ 228 hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastalar başvuru saatine göre gece (24.00 ile 05.59 saatleri arası), sabah (06.00 ile 11.59 saatleri arası), öğlen (12.00 ile 17.59 saatleri arası) ve akşam (18.00 ile 23.59 saatleri arası) olarak gruplara ayrıldı. Başvuru saatiyle başvuru anındaki hastane ölüm riski TIMI risk indeksi [Kalp hızı x (yaş/10)2 /Sistolik kan basıncı] kullanılarak hesaplandı. Bulgular: Başvuru zamanına göre, hastalar yaş, kalp hızı, sistolik kan basıncı, Killip sınıf > 1 ya da infarkt süresi açısından farklılık göstermiyorlardı. Hastane içi ölüm ön görücüsü TRI, gruplar arasında farklılık göstermemekteydi (p: 0.69) Sonuç: STEMİ hastaları için ölüm riski başvuru saatine göre belirgin farklılık göstermemektedir. Sağlık hizmeti sağlayıcılar, mesai içi ve dışı saatlerde sağlık sisteminin etkili çalışmasını sağlamaya devam etmelidirler ve kanıta dayalı tedavilere zamanında ulaşmada iyileşmeyi amaçlamalıdırlar.