Süreyya Talay, Burçin Abud, Bilgehan Erkut

Anahtar Kelimeler: Amarozis fugaks, postoperatif komplikasyon, koroner baypas

Özet

Yazımızda koroner arter baypas cerrahisinin erken döneminde görülebilen, geçici olan, majör bir nörolojik komplikasyonu sunmaktayız. Ciddi koroner arter lezyonları olan 63 yaşındaki bir hasta cerrahi tedavi için kliniğimize yatırıldı. Ameliyat öncesi değerlendirmede hastanın yüksek tansiyon, hiperlipidemi ve sigara öyküsü mevcut idi. Hastada nörolojik bir patoloji ve görme kusuru yoktu. Diğer fizik muayene bulguları olağandı. Ameliyat sonrası erken dönemde hasta entübe iken durumu stabil seyretti. Puppileride ışık refleksine cevap veriyordu. Ekstübasyondan hemen sonra hasta göremediğinden bahsediyor, kör olduğunu söylüyordu. Bunun üzerine hastaya beyin tomografisi çekildi ve oksipital lobda enfarkt alanı ve çevresinde ödem saptandı. Hastaya antiödem tedavisi başlandıktan kısa süre sonra hastanın görme fonksiyonları düzeldi. Postop 12. günde çekilen kontrol tomografide, hastanın görme fonksiyonunun çabucak düzelmiş olmasına rağmen, radiyolojik patolojik bulguların devam ettiği görüldü. Meydana gelen durum amarozis fugaks olarak değerlendirildi. Amarozis fugaks, ipsilateral gözde geçici monooküler körlük olup, binoküler bilateral körlüğe sebep olan amarozis fugaks postoperatif iskemik optik nöropatide oluşur. Çok nadir görülüp insidansı %0.5 den bile azdır. Açık kalp cerrahisi sonrası görülme oranı %1.3-2'dir. Bize göre açık kalp cerrahisi sonrası bilateral amarozis fugaks görülmesi çok nadir olan, majör fakat geçici bir nörolojik komplikasyondur. Olgumuzda olduğu gibi radiyolojik bulgular her zaman hastanın klinik gidişatını açıklamayabilir. Uygun antiödem tedavi ile görme fonksiyonlarının düzelmesi sağlanarak, radiyolojik bulguların daha geç dönemde düzelmesi beklenebilir.