Different Faces of Cathecolaminergic Polymorphic Ventricular Tachycardia on Epinephrine QT Stress Testing

Hasan Kafalı, Erkut Öztürk, Yakup Ergül

Issue: April 2020, Volume 23 - Issue 1 Pages: 64-65 DOI: 10.5578/khj.68786
0 174

Value of Age and Sex in Differential Diagnosis of Supraventricular Tachycardia

Kürşat Akbuğa, Murat Eren, Mustafa Karanfi̇l, Turgay Aslan, İlknur Can

Issue: December 2019, Volume 22 - Issue 3 Pages: 162-167 DOI: 10.5578/khj.68503
0 152

An Unusual Diagnosis of Aortic Coarctation in a Patient with Atrial Tachycardia

Hicaz Zenci̇rkıran Agus, Mustafa Yıldız, Serkan Kahraman, Özgür Sürgi̇t, Cemil Can

Issue: August 2019, Volume 22 - Issue 2 Pages: 130-133 DOI: 10.5578/khj.68271
0 165

The Relationship Between Heart Rate Variability Parameters and Atrioventricular Nodal Reentrant Tachycardia

Lütfü Aşkın, Serdar Türkmen

Issue: August 2018, Volume 21 - Issue 2 Pages: 128-134 DOI: 10.5578/khj.66670
0 135

Principles and Techniques of the Three-Dimensional Electroanatomic Cardiac Mapping Approach in the Treatment of Intractable Atrial Macroreentrant Tachycardia Ablations

Mustafa Yıldız, Gözde Mümi̇n, Doğaç Okşen, Sinan Oral

Issue: August 2018, Volume 21 - Issue 2 Pages: 108-110 DOI: 10.5578/khj.66206
0 130

Treatment of Hepatitis C Virus with Peginterferon and Ribavirin May Trigger Atrioventricular Nodal Reentrant Tachycardia in An Intensive Care Unit Patient

Mustafa Yıldız, Ahmet Çağrı Aykan, Banu Şahi̇n Yıldız, Gönenç Kocabay

Issue: August 2016, Volume 19 - Issue 2 Pages: 120-122 DOI: 10.5578/khj.6793
0 132

Atriyoventriküler Nodal Reentran Taşikardide Yavaş Yolun Transvenöz Radyofrekans ile Ablasyonunda Başvuru Hemoglobin Seviyeleri ve Cinsiyet Farklılığının Değerlendirilmesi

Mustafa Yıldız, Ahmet Çağrı Aykan, Halil İbrahim Tanboğa, Tayyar Gökdeniz, Çetin Gül

Issue: April 2013, Volume 16 - Issue 1 Pages: 32-35 DOI: 10.5578/kkd.4424
0 125

Atriyoventriküler Nodal Re-Entran Taşikardide Yavaş Yolun Etkili ve Güvenilir Bir Metod Olan Transvenöz Radyofrekans İle Ablasyonu

Mustafa Yıldız, Ahmet Cağrı Aykan, Serdar Demi̇r, Mehmet Özkan

Issue: August 2011, Volume 14 - Issue 2 Pages: 51-55
0 129

Supraventriküler Taflikardi ve Troponin Pozitif Akut Koroner Sendromla Baflvuran Koroner Yavafl Ak›m Olgusu

Osman Karakaya, İrfan Barutçu, Hekim Karap›nar, Mustafa Akçakoyun, Ali Metin Esen

Issue: January 2009, Volume 12 - Issue 1 Pages: 36-38
0 164