Mustafa Yıldız, Ahmet Cağrı Aykan, Serdar Demi̇r, Mehmet Özkan

Anahtar Kelimeler: Taşikardi, Atrioventriküler Düğüm Yeniden Girişi, Ablasyon Teknikleri, Atriyoventriküler Blok.

Özet

Giriş: Tipik atriyoventriküler nodal re-entran taşikardi (AVNRT) yavaş yol ablasyonu ile tedavi edilebilir. Biz bu çalışmada radyofrekans (RF) enerjisini kullanan ve güvenli, etkili ve yeniden üretilebilir bir strateji olan yavaş yol ablasyonunu geçirmiş tipik AVNRT'li ardışık hasta serisini analiz ettik.Hastalar ve Metod: Semptomatik ilaca dirençli tipik (yavaş-hızlı) AVNRT'li elli ardışık hastaya invaziv elektrofizyoloji çalışması ve atriyoventriküler (AV) içinde yavaş iletim yolunun RF ablasyonunu (RFA) yapıldı. Ablasyonun son noktaları retrograd iletimli kavşak ritminin uyarılması ve atropin üzerinden AVNRT'nin uyarılamaması idi. Bulgular: Yavaş-hızlı AVNRT'li (40 kadın, 10 erkek) elli ardışık hasta (yaş: 42.5 ± 15.4 yıl, vücut kitle indeksi: 25.56 ± 3.67 kg/m2, bel/kalça oranı: 0.84 ± 7.164E-02, sistolik kan basıncı: 119.20 ± 13.57 mmHg, diyastolik kan basıncı: 74.40 ± 8.06 mmHg, istirahat kalp hızı: 76.20 ± 7.25 atım/dakika) ablate edildi. AVNRT elektrofizyolojik çalışma sırasında uyarıldı. RFA taşiaritmiyi 50 (%100) hastada başarıyla dışladı. AH aralığı pre-ablasyon periyotla kıyaslayınca post-ablasyon periyotta azaldı ve hızlı iletim bozukluğu yoktu. Prosedür ve floroskopi zamanları sırasıyla 65.4 ± 19.0 ve 13.4 ± 3.6 dakikaydı. Hastalar herhangi bir derecede AV bloğu göstermedi. Sonuç: Transvenöz radyofrekans ablasyon tedavisi AVNRT için güvenli ve etkili bir yaklaşımdır, fakat kullanımı için olasılıklarını ve limitlerini tamamen anlayarak dikkatli olunmalıdır, aksi taktirde hayal kırıklığı ile sonuçlanabilir.