Hicaz Zenci̇rkıran Agus, Mustafa Yıldız, Serkan Kahraman, Özgür Sürgi̇t, Cemil Can

Anahtar Kelimeler: Aort koarktasyonu, atriyal taşikardi, radyofrekans kateter ablasyonu

Özet

Bu olguda atrial taşikardi ve aort koarktasyonunun birlikte görüldüğü nadir bir olguyu sunduk. Tanısı henüz koyulmamış aort koarktasyonu olan yetişkinler genellikle asemptomatiktir ya da hipertansiyonla gelebilirler. Kırk beş yaşında kadın hasta acil servise akut başlangıçlı supraventriküler taşikardi ile başvurdu. Atrial taşikardi ablasyonu yapılırken hastada aort koarktasyonu olduğu teşhis edildi. Radyofrekans kateter ablasyonu ve koarktasyon segmentine stent implantasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Dirençli hipertansiyonu ve kardiyak üfürümü olan genç bir hastada aort koarktasyonu olabileceği akla gelmelidir.