Hasan Kafalı, Erkut Öztürk, Yakup Ergül

Anahtar Kelimeler: Adrenalin stres testi, katekolaminerjik polimorfik ventriküler taşikardi, supraventriküler taşikardi

Özet

Katekolaminerjik polimorfik ventriküler taşikardi (CPVT), egzersize bağlı ventriküler aritmi ve ani kardiyak ölüm riski ile karakterize kalıtımsal bir aritmik hastalıktır. Egzersiz stres testi, tipik çift yönlü polimorfik ventriküler taşikardilerle sonuçlanan CPVT tanısında standart bir yöntemdir. Egzersiz stres testi için uygun olmayan hastalarda, adrenalin stres testi kullanılabilir. Literatürde pediatrik CPVT hastalarında egzersiz testi sırasında supraventriküler taşikardilerle ilgili az sayıda rapor vardır. Bu olgu sunumunda senkop şikayeti ile başvuran altı yaşında erkek çocuk hastada Ackerman protokolüne göre uygulanan adrenalin stres testiyle ortaya çıkan farklı taşikardi türlerini paylaştık.