Assessment of the Relationship Between Waist Circumference as an Anthropometrical Indicator of Central Obesity and Fluoroscopic Exposure Time in Different Gender Patients Who Underwent Radiofrequency Catheter Ablation Due to Antiarrhythmic Drug-Refractory Tachycardia: a Multicenter Study

Mustafa Yıldız, Ahmet Çağrı Aykan, Halil İbrahim Tanboğa, Tayyar Gökdeni̇z, Serdar Sevi̇mli̇, Alparslan Şahi̇n, İsmail Haberal

Issue: August 2017, Volume 20 - Issue 2 Pages: 98-102 DOI: 10.5578/khj.27803
0 151

Postoperatif Aort Koarktasyonlu Çocuklarda, İstirahat ve Egzersizdeki Ekokardiyografik Sol Ventrikül Fonksiyonları Rekoarktasyonu Tahmin Ettirir mi?

Naci Öner, Kemal Ni̇şli̇, Taner Yavuz, Ayşe Yıldırım, Ümrah Aydoğan, Aygün Di̇ndar, Emin Ti̇reli̇, Türkan Tansel, Rukiye Eker Ömeroğlu

Issue: December 2011, Volume 14 - Issue 3 Pages: 70-75
0 175

Aort Koarktasyonu Tamirinde, Rezeksiyon Uç Uca Anastomoz, Subklavyan Flap Aortoplasti ve Modifiye Subklavyan Aortoplasti Cerrahi Tekniklerinin Rekoarktasyon Açısından Karşılaştırılması

Ahmet Şaşmazel, Tufan Paker, Atıf Akçevin, Halil Türko¤lu, Tayyar Sar›o¤lu, Ayd›n Aytaç

Issue: December 2010, Volume 13 - Issue 3 Pages: 14-20
0 197