Article

Kardiyak Sendrom X Hastalarında Etiyolojik Bir Faktör Olarak İskeminin Araştırılmasında QT Dispersiyonu Ölçümü

Gökhan Alıcı, Gökmen Bellur, Birol Özkan, Mustafa Bulut, Müslüm Şahin, Bilal Boztosun, Ali Metin Esen

Pages: 012-015
0 1

Radial Arter Anevrizması

Onursal Buğra, Ali Fedakar, Ahmet Şaşmazel, Orhan Fındık

Pages: 016-017
0 1

Çoklu Sistemik Hastalığı Olan Bir Hastada Statine Bağlı Miyopati

Ahmet Karagöz, Özgül Uçar, İbrahim Kocaoğlu, Serkan Gökaslan

Pages: 018-020
0 1

Tek Koroner Arter: Olgu Sunumu

Cihan Dündar, Sinem Çakal, Kürşat Tigen, Cevat Kırma

Pages: 021-023
0 1

Renal Transplantli Hastada Açık Kalp Cerrahisi

Emre Özker, Gökçe Şirin, Kıvılcım Özden, Ergun Demirsoy

Pages: 024-025
0 1