Article

Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Kullanılan Heparin Kaplı Olan ve Olmayan Oksijenatörlerin Böbrek Fonksiyonları Üzerine Olan Etkisinin Karşılaştırılması

Nevzat Erdil, Nihat Aydın, Tamer Eroğlu, Murat Kaynak, Köksal Dönmez, Fulya Erbaş, Bektaş Battaloğlu, Saim Yoloğlu

Pages: 006-011
0 116

Kardiyak Sendrom X Hastalarında Etiyolojik Bir Faktör Olarak İskeminin Araştırılmasında QT Dispersiyonu Ölçümü

Gökhan Alıcı, Gökmen Bellur, Birol Özkan, Mustafa Bulut, Müslüm Şahin, Bilal Boztosun, Ali Metin Esen

Pages: 012-015
0 104

Radial Arter Anevrizması

Onursal Buğra, Ali Fedakar, Ahmet Şaşmazel, Orhan Fındık

Pages: 016-017
0 101

Çoklu Sistemik Hastalığı Olan Bir Hastada Statine Bağlı Miyopati

Ahmet Karagöz, Özgül Uçar, İbrahim Kocaoğlu, Serkan Gökaslan

Pages: 018-020
0 108

Tek Koroner Arter: Olgu Sunumu

Cihan Dündar, Sinem Çakal, Kürşat Tigen, Cevat Kırma

Pages: 021-023
0 103

Renal Transplantli Hastada Açık Kalp Cerrahisi

Emre Özker, Gökçe Şirin, Kıvılcım Özden, Ergun Demirsoy

Pages: 024-025
0 103