Cihan Dündar, Sinem Çakal, Kürşat Tigen, Cevat Kırma

Anahtar Kelimeler: Konjenital koroner arter anomalisi, koroner anjiografi, tek koronerarter.

Özet

Sağ koroner arterin sol sinüs valsalvadan köken alması, oldukça nadir bir konjenital koroner arter anomalisidir. Efor anjinasıyla başvuran 45 yaşında hipertansif bir bayan hastada yapılan koroner angiografide; sağ koroner arterin, sol sinüs valsalvadan çıktığı görüldü. Bu yazıda sol sinüs valsalvadan çıkan, tek koroner artere sahip olgu sunulmaktadır.