Atilla Sezgin, Hakkı Tankut Akay, Bahadır Gültekin, Banu Bilezikçi

Anahtar Kelimeler: Miksoma, kalp tümörleri, vimentin.

Özet

Bu olgu sunumunda rutin kontrolleri sırasında yapılan ekokardiografik incelemeler sırasında sol ventrikülde kitle tanısı alan hastanın başarılı cerrahi tedavisini takdim etmekteyiz. Bu hastada ventriküldeki kitle çıkarıldıktan sonra yapılan patolojik inceleme sonrasında tanı "miksoma benzeri kalsifik kitle" olarak şekillenmiştir. Ameliyat sonrası dönemi sorunsuz geçen hasta ameliyat sonrası 7. günde taburcu edilmiştir. Takip süresi 2 yıl sürmüş olup bu dönemde herhangi bir olay meydana gelmemiş ve ekokardiografik incelemede tekrarlayan ya da rezidüel bir lezyona rastlanmamıştır. İntrakardiyak kitlelerin cerrahi olarak çıkarılmaları gerekli ve güvenli yöntemlerdir ancak cerrahi seçenekler arasında bir standardizasyon mevcut değildir. Kitlenin yerleşimi cerrahi yaklaşımı belirlemede anahtar bir role sahiptir. Bu hastada aortotomi bu nadir görülen miksoma benzeri kitle için iyi bir görüş sağlamıştır.