Emre Özker, Gökçe Şirin, Kıvılcım Özden, Ergun Demirsoy

Anahtar Kelimeler: Açık kalp cerrahisi, böbrek transplantasyonu.

Özet

Transplantasyon hastaları, sahip oldukları immünosüpresif durumun yol açtığı artmış morbidite nedeniyle zor hasta grubundandırlar. Bu hasta grubu hakkında sahip olunan bilgi dağarcığı genişledikçe, açık kalp cerrahisi uygulanan transplantasyon hasta sayısı da artmaktadır. Açık kalp operasyonu uyguladığımız böbrek transplantasyonu geçirmiş hastanın operasyonu ve tedavisi ile ilgili deneyimimizi sunmaktayız.