Onursal Buğra, Ali Fedakar, Ahmet Şaşmazel, Orhan Fındık

Anahtar Kelimeler: Radial arter, anevrizma.

Özet

Üst ekstremite arter anevrizmaları diğer periferik arter anevrizmalarına göre daha nadir görülürler. Radial arter anevrizmalarının genellikle travmatik orijinli olduğu bildirilmektedir. Radial arter düzeyinde gelişen psödoanevrizmalar sıklıkla invazif girişimlerden sonra görülürler. Distalde ve özellikle radial arter düzeyinde yerleşmiş arter anevrizmalarının el ve parmaklarda tromboembolik komplikasyonlara neden olduğu bildirilmiştir. Bu yazıda idiopatik izole radial arter anevrizması olgumuzu sunmayı amaçladık.