Ahmet Karagöz, Özgül Uçar, İbrahim Kocaoğlu, Serkan Gökaslan

Anahtar Kelimeler: Statin, miyopati, statine bağlı miyopati, ilaç ilişkili miyopatiler

Özet

Hidroksimetilglutaril-koenzim A redüktaz inhibitörleri (statinler) hiperkolesterolemi ve dislipidemi tedavisinde en başarılı ilaç sınıfıdır. Ancak, statinlerin etkinlik yönünden popüler profilleri yan etkiler dolayısıyla gölgelenir. Tedavinin herhangi bir zamanında ortaya çıkabilen statine bağlı miyopati, klinikte statin intoleransının ve tedavinin kesilmesinin önemli bir nedenidir. Çoklu sistemik hastalığı ve ilaç kullanım öyküsü bulunan bir hasta, kas ağrıları ve krampları tariflediğinde statine bağlı miyopati hemen akla gelmeyebilir. Bu yazıda çoklu sistemik hastalığı bulunan, alkol ve morfin kullanan ve miyopati gelişen bir hasta sunulacaktır. Diğer olası nedenler dışlandıktan sonra, miyopatinin statin ilişkili olduğu kararına varılmıştır.