Association of Primum-Type Atrial Septal Defect and Patent Foramen Ovale in a Patient with Holt-Oram Syndrome

Hasan Kaya, Mehmet Sait Coşkun, Celal Yavuz, Faruk Ertaş

Issue: August 2019, Volume 22 - Issue 2 Pages: 141-142 DOI: 10.5578/khj.68335
0 109

Repair of Complex Mitral Valve Pathologies: Is It Worth to Cope With?

Salih Sali̇hi̇, H. Tarık Kızıltan, Aşkın Ali Korkmaz, Mustafa Güden

Issue: April 2018, Volume 21 - Issue 1 Pages: 032-038 DOI: 10.5578/khj.57522
0 107

Ebstein Anomalisi Olan Bir Hastada Carpentier Yönteminden Modifiye Edilen Yeni Bir Cerrahi Onarım

Mustafa Karaçelik, Cengiz Sert, Selim Özenç, Hakan Köksal, Yalçın Güvenli, Cengiz Özbek

Issue: December 2014, Volume 17 - Issue 3 Pages: 195-197
0 113

Triküspid Kapak Yetmezliğinin Eşlik Ettiği Mitral Kapak Replasmanı Yapılan Hastalarda, Triküspid De Vega Annuloplastinin Ventrikül Fonksiyonlarına Etkisi

Sevinç Bayer Erdoğan, Murat Sargın, Nehir Tandoğar, Gökçen Orhan, Erol Kurç, Müge Taşdemir, Hüseyin Kuplay, Şebnem Albeyoğlu, Serap Aykut Aka

Issue: December 2012, Volume 15 - Issue 3 Pages: 110-117 DOI: 10.5578/kkd.4130
0 187

Tricuspid Valve Repair in Holt-Oram Syndrome

Babürhan Özbek, Kenan Öztürker, Ergin Arslanoğlu, Ömer Faruk Şavluk, Deniz Çevirme, Eylem Tunçer, Nihat Çine, Ayşe İnci Yıldırım, Hakan Ceyran

Issue: Articles in Press Pages: 000 DOI: 10.51645/khj.2021.m74
0 0

Pacemaker lead related severe tricuspid stenosis and a history of severe COVID-19 pneumonia: A case report

Kadriye Memic Sancar, Gamze Babur Guler, Enes Arslan, Ender Oner, Ekrem Güler, Mustafa Yildiz

Issue: Articles in Press Pages: 000 DOI: 10.51645/khj.2021.m169
0 0