Kadriye Memiç Sancar1, Gamze Babür Güler1, Enes Arslan1, Ender Öner1, Ekrem Güler2, Mustafa Yıldız1

1Department of Cardiology, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiology, Faculty of Medicine, University of Istanbul Medipol, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Pacemaker lead; transözefageal ekokardiyografi; triküspit kapak

Özet

Triküspit stenozu ventriküler pacemaker lead implantasyonu sonrası gelişen ve nadir görülen bir komplikasyondur. Pacemaker lead triküspit kapağı geçtiğinde inflamatuvar yanıt gelişir ve bu durum uzun dönemde fibroz ile sonuçlanır. Bu olgu sunumunun amacı, ağır geçirilmiş COVID-19 pnömonisi ve pacemaker lead ilişkili asemptomatik ciddi triküspit stenozu olan bir olguyu sunmaktır.