Kadriye Memic Sancar1, Gamze Babur Guler1, Enes Arslan1, Ender Oner1, Ekrem Güler2, Mustafa Yildiz1

1 Mehmet Akif Ersoy Cardiothoracic And Vascular Surgery Training And Research Hospital, Cardiology, Istanbul, Turkey
2Istanbul Medipol University, Istanbul, Turkey, Cardiology, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: triküspit kapak, pace lead, transözafagial ekokardiyografi

Özet

Triküspit stenozu ventriküler pacemaker lead implantasyonu sonrası gelişen ve nadir görülen bir komplikasyondur. Pacemaker lead triküspit kapağı geçtiğinde inflamatuar cevap gelişir ve bu durum uzun dönemde fibrosiz ile sonuçlanır. Bu olgu sunumunun amacı ağır geçirilmiş COVID-19 pnömonisi ve pacemaker lead ilişkili asemptomatik ciddi triküspit stenozu olan bir vakayı sunmaktır.