Keyword Pages
renal artery 87
aneurysm 87
flank pain. 87
renal arter 87
anevrizma 87
yan ağrı. 87
coronary artery disease 51, 65
blood platelets 51
leukocyte count 51
neutrophils 51
blood cellcount. 51
koroner arter hastalığı 51, 65
kan trombosit 51
lökosit sayısı 51
nötrofil 51
kan hücre sayısı. 51
drug eluting stents 60
paclitaxel 60
coronary restenosis 60
ilaç kaplı stent 60
paklitaksel 60
koroner restenoz. 60
heart catheterization 45
heart septal defects 45
ventricular 45
atrial 45
algorithms 45
neural networks. 45
kalp kateterizasyonu 45
ventriküler septal defekt 45
atriyal septal defekt 45
genetik algoritma 45
çok katmanlı yapay sinir ağı. 45
fistula 84
coronary disease. 84
fistül 84
koroner hastalık 84
thoracic surgery 55
atrial fibrillation 55, 65
microscopy 55
electron 55
scanning transmission 55
autonomic pathways. 55
torasik cerrahi 55
atriyal fibrilasyon 55, 65
mikroskopi 55
elektron 55
taramalı geçirimli 55
otonom yollar. 55
risk factors 65
risk faktörleri 65
endarterectomy 90
coronary artery bypass. 90
endarterektomi 90
koroner arter baypas. 90
heart transplantation 75
coronary vessels 75
graft rejection. 75
kardiyak allogreft vaskülopatisi tüm koroner arter boyunca fibröz intimal hiperplazinin gelişimiile karakterize koroner arter hastalığının hızlandırılmış bir formudur. kalp transplantasyonundauzun dönem sağkalımda belirleyici majör bir f 75