Keyword Pages
renal artery 087
aneurysm 087
flank pain. 087
renal arter 087
anevrizma 087
yan ağrı. 087
coronary artery disease 051, 065
blood platelets 051
leukocyte count 051
neutrophils 051
blood cellcount. 051
koroner arter hastalığı 051, 065
kan trombosit 051
lökosit sayısı 051
nötrofil 051
kan hücre sayısı. 051
drug eluting stents 060
paclitaxel 060
coronary restenosis 060
ilaç kaplı stent 060
paklitaksel 060
koroner restenoz. 060
heart catheterization 045
heart septal defects 045
ventricular 045
atrial 045
algorithms 045
neural networks. 045
kalp kateterizasyonu 045
ventriküler septal defekt 045
atriyal septal defekt 045
genetik algoritma 045
çok katmanlı yapay sinir ağı. 045
fistula 084
coronary disease. 084
fistül 084
koroner hastalık 084
thoracic surgery 055
atrial fibrillation 055, 065
microscopy 055
electron 055
scanning transmission 055
autonomic pathways. 055
torasik cerrahi 055
atriyal fibrilasyon 055, 065
mikroskopi 055
elektron 055
taramalı geçirimli 055
otonom yollar. 055
risk factors 065
risk faktörleri 065
endarterectomy 090
coronary artery bypass. 090
endarterektomi 090
koroner arter baypas. 090
heart transplantation 075
coronary vessels 075
graft rejection. 075
kardiyak allogreft vaskülopatisi tüm koroner arter boyunca fibröz intimal hiperplazinin gelişimiile karakterize koroner arter hastalığının hızlandırılmış bir formudur. kalp transplantasyonundauzun dönem sağkalımda belirleyici majör bir f 075