Saleh Alsalehi̇, Özgür Kocamaz, Cengiz Köksal, Hasan Sunar

Anahtar Kelimeler: Renal arter; anevrizma; yan ağrı.

Özet

Renal arter anevrizmaları nadir görülür ve sıklıkla değişik amaçlı yapılan incelemelerde rastlantısal olarak saptanır. Renal arter segmentinin çapı normal çapın %50'sinden fazla genişlediğinde renal arter anevrizma olarak tanımlanır. Renal arter anevrizması, hipertansiyon, ağrı, hematüri ve parankimal renal infarkta bağlı semptomlarla ortaya çıkabilir. Asemptomatik olan hastaların prognozu daha iyi seyretse de, çapı arttıkça rüptür ve fistül riski artmaktadır. Yazımızda 47 yaşında bir erkek hastanın, yan ağrısı araştırılması sırasında saptanan sakküler renal arter anevrizmasının başarılı cerrahi onarımını sunuyoruz.