Deniz Çevi̇rme, İlker Mataracı, Oğuz Konukoğlu, Kaan Kırali̇, Mehmet Balkanay

Anahtar Kelimeler: Kardiyak allogreft vaskülopatisi tüm koroner arter boyunca fibröz intimal hiperplazinin gelişimiile karakterize koroner arter hastalığının hızlandırılmış bir formudur. Kalp transplantasyonundauzun dönem sağkalımda belirleyici majör bir f

Özet

Kardiyak allogreft vaskülopatisi tüm koroner arter boyunca fibröz intimal hiperplazinin gelişimi ile karakterize koroner arter hastalığının hızlandırılmış bir formudur. Kalp transplantasyonunda uzun dönem sağkalımda belirleyici majör bir faktördür. Kliniğimizde ortotopik kalp transplantasyonu uygulanmış 62 hastanın 3 (%4)'ünde geç dönem takiplerinde koroner arter hastalığı ve allogreft vaskülopati gelişimi görüldü. Hastaların ikisi erkek, biri kadın olup yaşları 22, 24 ve 39 idi. Genç hastalarda multidamar hastalığı gelişmesi nedeniyle invazif işlem uygulandı. Kadın olan hasta tanı konulduktan bir yıl sonra kaybedildi. İki hastanın medikal takipleri devam etmektedir. Allogreft vaskülopatisi oldukça difüz seyreden, tedavisinde invazif işlemlerin başarısının sınırlı olduğu bir patolojidir