Kardiyak Miksoma: Tersiyer Bir Referans Merkezinin 14 Yıllık Deneyimi

Kamil Boyacıoğlu, Serkan Ketenci̇ler, İlknur Akdemi̇r

Issue: December 2018, Volume 21 - Issue 3 Pages: 253-253 DOI: 10.5578/khj.67126
0 110

Kardiyak Miksoma: Tersiyer Bir Referans Merkezinin 14 Yıllık Deneyimi

Yiğit Çanga, Mehmet Baran Karataş, Ali Nazmi Çalık, Tahir Bezgi̇n, Veysel Ozan Tanık, Ufuk Yıldız, Emir Renda, Tolga Sinan Güvenç, Can Yücel Karabay, Ömer Kozan

Issue: December 2017, Volume 20 - Issue 3 Pages: 210-216 DOI: 10.5578/khj.46500
0 102

Kardiyak Miksoma Olgusunda Koroner Anjiyografinin Önemi

Büşra Özdemi̇r, Serhat Hüseyi̇n, Volkan Yüksel, Gönül Sağıroğlu

Issue: August 2015, Volume 18 - Issue 2 Pages: 098-100 DOI: 10.5578/khj.6100
0 88

Pozisyonel Presenkopa Yol Açan ve Sol Ventriküle Tümüyle Prolabe Olan Dev Sol Atriyal Miksoma Olgusu

Süleyman Ercan, Fethi Yavuz, Gökhan Altunbaş, Vedat Davutoğlu

Issue: April 2013, Volume 16 - Issue 1 Pages: 078-080 DOI: 10.5578/kkd.3965
0 80

Sol Ventrikül Çıkım Yolundaki Miksoma Benzeri Sklerotik Kalsifiye Kitlenin Cerrahi Tedavisi

Atilla Sezgin, Hakkı Tankut Akay, Bahadır Gültekin, Banu Bilezikçi

Issue: April 2011, Volume 14 - Issue 1 Pages: 026-028
0 85

Atrial Flutter Ritmi ile Birlikte Görülen Büyük Sa¤ Atrial Miksoma

Ahmet Fiaflmazel, Türek Onur Ahmet, Kavlak Ela Fiahinbafl

Issue: April 2010, Volume 13 - Issue 1 Pages: 027-028
0 85

Prognostic nutrition index may predict cerebral embolic events following carotid artery stenting procedure

Ahmet Güner, Ömer Çelik, Ahmet Arif Yalçın, Murat Örten, Serkan Kahraman, Macit Kalçık, Ezgi Gültekin Güner, Çağdaş Topel, Mehmet Ertürk

Issue: Articles in Press Pages: 000 DOI: 10.51645/khj.2021.m157
0 0