Süleyman Ercan, Fethi Yavuz, Gökhan Altunbaş, Vedat Davutoğlu

Anahtar Kelimeler: Miksoma; baş dönmesi; ekokardiyografi; kalp karıncığı; atriyal fonksiyon, sol.

Özet

Kardiyak miksomalar nadir görülmektedir. Benign kardiyak tümörler olmasına rağmen, lokalizasyonu nedeniyle malign potansiyeli olabilmektedir. Yetmiş dokuz yaşında kadın hasta altı ay önce başlayan pozisyonel baş dönmesi şikayetiyle başvurdu. Detaylı fizik muayeneden sonra, yapılan ekokardiyografide sol atriyumdan köken olan ve sol ventrikül girişinde obstrüksiyona neden olan büyük miksoma gösterildi. Bu yüzden, pozisyonel baş dönmesi şikayetiyle başvuran olguların ayırıcı tanısında miksoma akılda tutulmalı ve ekokardiyografik incelemeleri yapılmalıdır