A Potentially Useful Marker to Determine Left Ventricular Dysfunction in Patients with Left Bundle Branch Block with Dilated Cardiomyopathy: Tpeak-Tend

Abdullah İçli̇

Issue: August 2017, Volume 20 - Issue 2 Pages: 103-110 DOI: 10.5578/khj.27813
0 102

İnterarteriyel Seyir Sonucu Basıya Uğrayan ve Semptom Veren Anormal Çıkışlı Sağ Koroner Arter-Sol Sirkumfleks Koroner Arter Kombinasyonu ve Başarılı Cerrahi Tedavisi

Burçin Abud

Issue: April 2017, Volume 20 - Issue 1 Pages: 066-068 DOI: 10.5578/khj.9327
0 109

Atan Kalpte Koroner Baypas Cerrahisinde Papaverin ve Verapamilin L‹MA Grefti Ak›m› Üzerine Olan Etkilerinin ‹ncelenmesi

İbrahim Sami Karacan, Ömer Ulular, Kanat Özışık, U¤ursay K›z›ltepe

Issue: December 2010, Volume 13 - Issue 3 Pages: 005-009
0 117

Disease oriented ECMO results; specific considerations for different pathologies

Ergi̇n Arslanoğlu, Kenan Abdurrahman Kara, Fatih Yiğit, Babürhan Özbek, Yasemin Yavuz, Fatma Ukil Işıldak, Eylem Tunçer, Nihat Çine, Hakan Ceyran

Issue: Articles in Press Pages: 000 DOI: 10.51645/khj.2021.m103
0 0

Disease Oriented ECMO Results; Specific Considerations for Different Pathologies

Ergin Arslanoğlu, Kenan Abdurrahman Kara, Fatih Yiğit, Babürhan Özbek, Yasemin Yavuz, Fatma Ukil Işıldak, Eylem Tunçer, Nihat Çine, Hakan Ceyran

Issue: September 2021, Volume 24 - Issue Supplement 1 Pages: 030-039 DOI: 10.51645/khj.2021.m103
0 37