Zeki Fi̇i̇mflek, Göksel Açar, Elnur Ali̇zade, Mustafa Akçakoyun, Özlem Esen, Ali Metin Esen

Anahtar Kelimeler: Henoch-Schönlein purpura, koroner diseksiyon, koroner anjiyografi, vaskülit

Özet

Henoch-Schönlein purpurası küçük damar vasküliti olup başlıca deri, eklem, gastrointestinal sistem ve böbrekleri etkilemektedir. Kardiyovasküler sistem nadiren etkilenir. Henoch-Schönlein purpurası olan anteroseptal miyokard infarktüsü geçiren 47 yaşındaki erkek hastayı sunacağız. Koroner anjiyografi ile sol ön inen arterin ikinci diyagonal dalı seviyesindeki koroner diseksiyon sorumlu lezyon olarak gösterildi. Diseksiyon bölgesi ve proksimalindeki lezyon stentleme ile başarılı şekilde tedavi edildi. Henoch-Schönlein purpura tanılı olguda spontan koroner diseksiyonu zemininde gelişen miyokard infarktüsü belki de ilk kez tanımlanmaktadır.