Okay Abacı, Veyse Oktay, Cüneyt Kocaş, Onur Baydar, Ahmet Yıldız, Zerrin Yi̇ği̇t

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom; pankreatit, akut nekrotizing.

Özet

Akut pankreatit progresyonu çoğu zaman öngörülemeyen sistemik inflamasyon ve multiorgan disfonksiyonuna neden olabilen bir durumdur. Olgumuzda olduğu gibi nadiren akut pankreatit akut koroner sendrom birlikteliği görülebilmektedir. Göğüs veya karın ağrısı şikayeti nedeniyle başvuran hastaların tanısında yanılgıya düşmemek için hayati önem taşıyan kardiyak iskemi veya akut batın nedenlerinin birlikte görülebileceği ve birbirlerinin etyopatogenezinde rol oynayabileceği akılda tutulmalıdır.