Mehmet Taşar, Osman Tansel Darçın, Okay Güven Karaca, Mehmet Kalender, Ayşe Gül Kunt

Anahtar Kelimeler: Aort kapak; aort kapak yetmezliği.

Özet

Quadricuspid aort kapak oldukça nadir görülen konjenital bir defekttir. İzole formuna daha sık rastlanmaktadır. Genellikle erişkin dönemde aort kapak yetmezliği şeklinde karşımıza çıkar. Biz burada erişkin dönemde aort yetmezliği kliniği ile karşımıza çıkan izole quadricuspid aort kapak saptanan hastamıza yapılan biyolojik kapak replasmanı olgusunu sunuyoruz.