Ahmet Ünlü, Ahmet Barış Durukan

Anahtar Kelimeler: Anevrizma, yalancı, temporal arterler, yüzeyel palmar ark

Özet

Periferik psödoanevrizmalar sıklıkla diyagnostik kateterizasyona bağlı oluşsalar da, nadiren künt ya da penetran travma, enfeksiyon ya da tekrarlayan mikrotravmaya bağlı da oluşabilirler. Yumuşak, pulsatil kitle olarak gözükürler. Rüptür ya da distal embolizasyona bağlı komplikasyonlar oluşabilir. Doppler ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi tanıda kullanılan görüntüleme yöntemleridir. Endovasküler girişimler ve cerrahi tedavi seçeneklerdir. Biz burada, olağan dışı lokalizasyonlu, biri penetran travma sonrası yüzeyel palmar arkta, diğeri künt travma sonrası yüzeyel temporal arterde oluşmuş iki psödoanevrizmayı sunuyoruz.