Tülay Örki, Deniz Avan, Serpil Taş

Anahtar Kelimeler: Bartter sendromu, koroner arter baypas greft, anestezi yönetimi

Özet

Frederic Bartter tarafından ilk kez 1962 yılında tanımlanan Bartter sendromu hipokalemi, metabolik alkaloz, hiperaldesteronizm, normal kan basıncı ve juxta glomerüler apparatusta hiperplazi ile karakterize nadir görülen kalıtsal bir hastalıktır. Özellikle açık kalp ameliyatı geçirecek bu hastalarda, asit-baz bozukluğu, elektrolit imbalansı, intravasküler volüm açığı, vazopressör ilaçlara karşı vasküler duyarsızlık ve trombosit agregasyonunda defekt gibi bu sendroma ait komplikasyonlar nedeniyle anestezi yönetimi açısından dikkat gerektirmektedir. Bu olgu sunumunda koroner arter baypas greft operasyonu uygulanan Bartter sendromlu hastada anestezi yönetimi sunuldu.