Therapeutic Pericardiocentesis Under the Guidance of Transthoracic Echocardiography with the Use of Agitated Saline Contrast

Ahmet Çağrı Aykan, Can Yücel Karabay, Regayip Zehi̇r, Banu Şahi̇n Yıldız

Issue: April 2016, Volume 19 - Issue 1
0 1

Penetran Kardiyak Yaralanmaların Kalp Akciğer Pompası Olmayan Bir Hastanede Cerrahi Tedavisi

Yusuf Karaveli̇oğlu, Emrah Ereren, Ali Kemal Erenler, Adem İlkay Di̇ken, Adnan Yalçınkaya

DOI: 10.4274/khj.5201

Issue: February 2014, Volume 17 - Issue 2
0 1