Patent Foramen Ovale Perkütan Kapama Sırasında Gelişen Sağ Atriyum Rüptürü ve Başarılı Cerrahi Tedavisi

Murat Günday, Hakan Göçer

Issue: December 2019, Volume 22 - Issue 3 Pages: 210-212 DOI: 10.5578/khj.68400
0 0

Quadricuspid Aort Kapak

Mehmet Taşar, Osman Tansel Darçın, Okay Güven Karaca, Mehmet Kalender, Ayşe Gül Kunt

Issue: April 2013, Volume 16 - Issue 1 Pages: 75-77 DOI: 10.5578/kkd.3937
0 463

Bildiri No: 6508, Kompleks koronerlerde komplikasyon yönetimi

Abdullah Ömer EBEOĞLU, Muhammed Furkan DENİZ, Hasan Ali BARMAN, Fatih UZUN, Mustafa YILDIZ

Issue: September 2023, Volume 26 - Issue Suppl. 1 Pages: 13-14
167 0