Murat Günday, Hakan Göçer

Anahtar Kelimeler: Patent foramen ovale, perkütan, rüptür, cerrahi

Özet

Patent foramen ovale (PFO)'nin perkütan kapatılması, son yıllarda cerrahi tedaviye göre daha sık uygulanmaya başlanan güvenilir ve etkili bir yöntemdir. Bunun yanı sıra yönteme ait çeşitli komplikasyonlar da görülebilir. Bu olgu sunumunda, PFO'nun perkütan yolla kapatılması sırasında sağ atriyum arka duvarı perfore olan, acil şartlarda başarılı bir ameliyatla, sağ atriyumun tamiri ve PFO'nun cerrahi olarak primer kapatıldığı bir hastayı aktarmak istedik.