Fallot Tetralojisi Total Düzeltme Ameliyatından 28 Yıl Sonra Gebelikte Saptanan Rezidüel Darlık ve Cerrahi Olarak Giderilmesi

Mehmet Taşar, Zeynep Eyi̇leten, Nur Dikmen Yaman, Murat İsmai̇l, Tamer Sayın, Adnan Uysalel

Issue: December 2015, Volume 18 - Issue 3 Pages: 146-148 DOI: 10.5578/khj.6655
0 683

Erişkinde Konjenital Aort ve Pulmoner Stenozu Cerrahi Onarımı

Saleh Alsalehi̇, Mehmet Altuğ Tuncer, Eylem Yayla Tuncer, Rahmi Zeybek

Issue: April 2012, Volume 15 - Issue 1 Pages: 28-31 DOI: 10.5578/kkd.3444
0 432

Fallot Tetrolojisinde Koroner Arter Anevrizmas› ve Koroner Fistul: Tam Düzeltme Yap›lan Genç Eriflkin Bir Vaka Sunumu

Ali Fedakar, Ahmet Şaşmazel, Onursal Bugra, Kamil Boyac›o¤lu, Ayfle Baysal, Ayfle İnci, Mehmet Balkanay

Issue: December 2010, Volume 13 - Issue 3 Pages: 23-25
0 345

Percutaneous Treatment of Pulmonary Valvular Stenosis and Secundum Type Atrial Septal Defect in a Young Adult

Ahmet Emir Ulutaş, Serkan Kahraman, Gamze Babur Güler, Arda Can Doğan, Mustafa Yıldız

Issue: April 2023, Volume 26 - Issue 1 Pages: 40-42 DOI: 10.51645/khj.20239907
483 273