Ahmet Emir Ulutaş, Serkan Kahraman, Gamze Babur Güler, Arda Can Doğan, Mustafa Yıldız

Clinic of Cardiology, Thoracic and Cardiovascular Surgery Center, University of Health Sciences Mehmet Akif Ersoy Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Atriyal septal defekt; pulmoner kapak stenozu

Özet

Pulmoner kapak stenozu (PS) ve sekundum tip atrial septal defekt (ASD), konjenital kalp hastalıklarının genel formlarıdır. PS ve ASD’nin geleneksel tedavisi açık cerrahi iken, her iki hastalığın da perkütan tedavisi yüksek başarı oranları ve daha düşük komplikasyon oranları ile yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak aynı hastada PS ile ASD kombinasyonu nispeten nadirdir ve optimal stratejisi tartışmalıdır. Vakamızda sekundum ASD ile ilişkili şiddetli konjenital PS’si olan genç erişkin bir hastada ardışık perkütan balon pulmoner valvüloplasti ve ASD kapatması gerçekleştirdik.