Akut Pulmoner Emboli Hastalarında Monosit/HDL Oranının Kısa Dönem Mortaliteyi Ön Gördürmedeki Prognostik Değeri
December 2016, Volume 19 - Issue 3, Page 149-153
Tolga Han Efe

Enter the code above.