İzole CABG Operasyonlarında Aralıklı Antegrad ile Tek Doz Antegrad Sonrası Devamlı Retrograd İzotermik Kan Kardiyopleji Uygulamalarının Karşılaştırılması
April 2018, Volume 21 - Issue 1, Page 39-42
Babürhan Özbek

Enter the code above.