İki Boyutlu Ekokardiyografik Speckle Tracking ile Değerlendirilen Sol Atriyal Strain Parametresinin Koroner Yavaş Akım Fenomeni ile İlişkisi
April 2018, Volume 21 - Issue 1, Page 021-025
Fatih Mehmet Uçar

Enter the code above.