Mustafa Vayvada1, Atakan Erkılınç2

1Department of Chest Surgery, Kartal Kosuyolu High Specialization Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Kartal Kosuyolu High Specialization Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Kadavra donör; donör-alıcı boyutu eşleştirme; lober akciğer nakli

Özet

Giriş: Akciğer nakli, son dönem akciğer hastalıkları için son tedavi seçeneğidir. Donör havuzunun azlığı, bekleme listesi ölümlerinin başlıca nedenidir. Donör havuzu azlığının üstesinden gelmek için lober akciğer nakli önerilmiştir. Bu çalışmada, lober akciğer nakli yapılan hastalar ile ilgili ilk deneyimimiz sunulmuştur.

Hastalar ve Yöntem: Bu tek merkezli retrospektif çalışma, akciğer nakli merkezimizde Aralık 2016-Aralık 2018 tarihleri arasında kadavra lober akciğer nakli yapılan hastaları içermektedir. Bu prosedür sadece acil durumu olan hastalarda uygulanmıştır.

Bulgular: Çalışma dönemindeki 55 akciğer naklinden altısı [%10.9; dördü kadın, ikisi erkek; medyan yaş 35.3 yıl (aralık, 22-42 yaş)] lober akciğer nakli idi. Endikasyonlar bronşektazi (üç hasta), kronik obstrüktif akciğer hastalığı (bir hasta), kistik akciğer hastalığı (bir hasta) ve lepidik tip adenokarsinom (bir hasta) idi. İki hastada bilateral lober akciğer, iki hastada sağ tek akciğer ve sol alt lob, iki hastada sol tek akciğer ve sağ alt lob akciğer nakli idi. Bir yıllık mortalite %16.6 (1/6) idi. Akciğer naklinden sonra 23. ve 24. ayda iki hasta ölmüştür. Üç hasta halen hayattadır (24, 25 ve 47. aylarda).

Sonuç: Lober akciğer nakli, donör eksikliğinin üstesinden gelmek için küçük göğüs boşlukları olan kritik hastalarda hayat kurtarıcı bir tedavi seçeneği olabilir. Aynı zamanda, tek taraflı göğüs boşluğu azalmış alıcılarda uygulanabilir bir ameliyat tekniğidir.

Alıntı: Vayvada M, Erkılıç A. Initial experience with cadaveric lobar lung transplantation in Turkey. Koşuyolu Heart J 2021;24(1):51-58.