Mehmet Beşir Akpınar, Ebru İpek Türkoğlu, Sevinç Sannav, Fidan Sever

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, kalp damar; pulmoner kalp hastalıkları; tüberküloz, miliyer.

Özet

Açık kalp cerrahisi sonrası miliyer akciğer tüberkülozu nadir görülen bir durumdur. Asya ve Afrika ülkelerinde ülkemizden daha sık görülüyor olması, küreselleşen dünyada uluslararası seyahatlerin artması nedeniyle bu tablonun karşımıza çıkma olasılığını artırmaktadır. Öz geçmişinde tüberküloz öyküsü olmayan hasta koroner baypas operasyonu sonrasında kardiyak yetmezliği taklit eden klinik bir tabloyla gelmiş, rutin tetkikler sonunda kardiyolog ve kalp cerrahları tarafından kolayca pompa akciğeri tanısı konulmuştur. Konsültasyonlar sonucunda doğru tanı konulana kadar, hastaya uygulanan tedavilerden etkili yanıt alınamamıştır. Koroner baypas operasyonundan 35 gün sonra miliyer akciğer tüberkülozu tanısı alan hasta tedaviye yanıt vermiş ve halen idame tedavisini almaktadır.