Müslüm Şahin, Özgül Uçar, Hülya Çiçekçioğlu, Gökhan Ergün

Anahtar Kelimeler: Divertikül; anjina pektoris; koroner anjiyografi.

Özet

Konjenital sol ventrikül divertikülleri nadir görülür ve genellikle asemptomatiktir. Sıklıkla diğer kardiyak anomalilerle birlikte görülür ve erken çocukluk döneminde saptanır. Bu yazıda, preoperatif dönemde göğüs ağrısı şikayeti olan ve sol ventrikülografide gerçek kontraktil izole sol ventrikül divertikülü saptanan 70 yaşındaki bir kadın hasta sunuldu. Koroner arterleri normal bulunan ve başka bir doğuştan anomali saptanmayan hastanın medikal olarak izlenmesine karar verildi.