İlker Gül, Hasan Güngör, Bekir Serhat Yıldız, Günay Güneş, Murat Bilgin, Ahmet Çağrı Aykan, Tayyar Gökdeniz, Mehdi Zoghi

Anahtar Kelimeler: Akut inferiyor miyokart enfarktüsü; elektrokardiyografi; koroner arter tıkanıklığı.

Özet

Giriş: Akut inferiyor miyokart enfarktüsü (AİME) tanısıyla hastaneye yatırılan olguların enfarktüsten sorumlu koroner arterlerinin belirlenmesinde elektrokardiyografi (EKG) bulgularının önemini araştırdık. Hastalar ve Yöntem: Merkezimizde Ocak 2004-Ocak 2009 tarihleri arasında AİME tanısı ile takip edilen 132 hastanın (ortalama yaş; 57.3 ± 11, 118 erkek); hastaneye başvuru sırasında çekilen ilk EKG kayıtları ve demografik özellikleri retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Koroner anjiyografi tetkikleri değerlendirildiğinde; olguların %70.4'ünde enfarktüsten sorumlu koroner arterin (ESKA) sağ koroner arter (RCA), %29.6'sında sirkumfleks arter (Cx) olduğu saptandı. Sorumlu arterin RCA olduğu olgularda; DIII derivasyonundaki ST segment yükselmesinin, DII derivasyonundan daha fazla olduğu (%94.6 duyarlılık, %75.9 özgüllük, p= 0.001),aVL ve DI derivasyonlarının her ikisinde de ST segment çökmesinin bulunduğu saptandı (%88.2 duyarlılık, %75.2 özgüllük, p= 0.011). Sorumlu arterin RCA olduğu olgulara aVL derivasyonundaki ST segment çökmesinin, DI derivasyonundaki ST segment çökmesinden daha fazla olmasının istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi (%95.7 duyarlılık, %73.6 özgüllük p= 0.016). İnferiyor yüz enfarktüse, sağ ventrikül miyokart enfarktüsünün eşlik ettiği hastalarda sorumlu arter anlamlı olarak RCA idi (p= 0.005). Posterior duvar infarktüsünün eşlik ettiği olgularda sorumlu arterin daha çok Cx olduğu gözlense de bu durum istatistiksel olarak anlamlı değildi (p= 0.3). Sorumlu arterin Cx olduğu olguların EKG'lerinde V1-2 derivasyonlarında ST segment çökmesi saptandı (%84.6 duyarlılık, %36.3 özgüllük p= 0.009). Sonuç: AİME geçiren olguların yüzey EKG'lerinden elde edilen bulgular, enfarktüsten sorumlu koroner arterin tahmin edilebileceğini göstermektedir.