Murat Günday, Mehmet Tükenmez, Hilal Erinanç

Anahtar Kelimeler: Radial arter, anevrizma; yabancı cisimler

Özet

Radial arter anevrizması son derece nadir görülür. Bunların çoğu travma sonrası oluşan psödoanevrizmalardır. Bu çalışmada, sol kol ön yüzünde 10 gündür büyüyen kitle yakınması ile kalp ve damar cerrahisi polikliniğine başvuran 16 yaşındaki bir erkek hasta ele alınmış ve radial arter anevrizmalarının tanı yöntemleri, tedavi seçenekleri ve potansiyel komplikasyonları tartışılmıştır. Çok nadir görülmelerinden dolayı, bu anevrizmaların tanı ve tedavisi zordur. Bu antitenin bilinmesi ve bunun gangren, sinir disfonksiyonu, anevrizma rüptürü gibi ciddi komplikasyonlarının farkında olunması, klinisyenlerin ayırıcı tanda psödoanevrizmayı da göz önünde bulundurmasında uyarıcı olabilir ve olası komplikasyonlarının önlenmesine katkı sağlayabilir. Bu çalışmada, sefalik ven kullanılarak revaskülarizasyon sağlayan cerrahi tekniğimiz tanıtılmış, sefalik venin genç erişkin bir hasta için yeterince büyük olduğu ve hiçbir ilave kesi ihtiyacı olmadan kullanılabileceği vurgulanmıştır.