Ahmet Barış Durukan, Hasan Alper Gürbüz, Halil İbrahim Uçar, Cem Yorgancıoğlu

Anahtar Kelimeler: Koroner anevrizma, akut koroner sendrom; miyokard infarktüsü; koroner arter bypas

Özet

Koroner arter anevrizmaları, sıklıkla koroner anjiyografi sırasında insidental olarak saptanan nadir olgulardır. Son yıllarda ilaç salınımlı stentlerin sık kullanımına bağlı olarak insidans artmıştır. Anevrizma içerisindeki staz, tromboz oluşumuna ve miyokardiyal iskemik semptomların gelişmesine neden olur. Perkütan girişim stratejileri ve cerrahi seçenekler tedavide mevcuttur. Bu çalışmada, akut koroner sendrom ile başvuran ve cerrahi ile başarılı biçimde tedavi edilen bir distal sol ana koroner arter anevrizması sunulmuştur.