Examining the Correlation Between the GOSE Index and Atrial Arrhythmia Development with Electrocardiographic P-wave Properties in Patients with Ebstein’s Anomaly

Taner Kasar, Cansaran Tanıdır, Pelin Ayyıldız, Erkut Öztürk, Yakup Ergül, Alper Güzeltaş

Issue: April 2019, Volume 22 - Issue 1 Pages: 007-012 DOI: 10.5578/khj.67595
0 105

Ebstein Anomalisi Olan Bir Hastada Carpentier Yönteminden Modifiye Edilen Yeni Bir Cerrahi Onarım

Mustafa Karaçelik, Cengiz Sert, Selim Özenç, Hakan Köksal, Yalçın Güvenli, Cengiz Özbek

Issue: December 2014, Volume 17 - Issue 3 Pages: 195-197
0 113

Cone Reconstruction With Successful One And A Half Ventricle Repair For Ebstein Anomaly

Babürhan Özbek, Kenan Öztürker, Fatih Tomrukçu, Kenan Abdurrahman Kara, Ömer Faruk Şavluk, Deniz Çevirme, Eylem Tunçer, Nihat Çine, Hakan Ceyran

Issue: Articles in Press Pages: 000 DOI: 10.51645/khj.2021.m75
0 0