Pulmoner Artere Doğru Seyri Sırasında Heparin ile Tedavi Edilen Serbest Yüzen Dev Sağ Atriyal Pıhtı

Evrin Dağtekin, Çağdaş Akgüllü, Ufuk Eryılmaz

Issue: December 2013, Volume 16 - Issue 3 Pages: 233-236 DOI: 10.5578/kkd.4439
0 609

Renal Artery Embolism: A Salvage Therapy with Catheter-Directed Intra Arterial Ultraslow Thrombolytic Infusion

Samet Uysal, Doğancan Çeneli, Zeki Şimşek, Elnur Alizade

Issue: April 2021, Volume 24 - Issue 1 Pages: 59-62 DOI: 10.51645/khj.2021.07
915 669