Effects of Lithium Therapy on Ventricular Repolarization in Bipolar Disorder Patients

Cemil Zenci̇r, Kadir Karakuş, Oktay Kocabaş, Gökhan Bahti̇yar, Mithat Selvi̇, Kayıhan Karaman

Issue: December 2018, Volume 21 - Issue 3 Pages: 193-197 DOI: 10.5578/khj.67309
0 231

Akut Sigara İçiminin Atriyal Uyarı İletimi Üzerine Etkisi

Rfan Barutçu, Murat Yüksel, Mustafa Bulut, Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, Göksel Acar, M. Muhsin Türkmen, Ali Metin Esen

Issue: April 2012, Volume 15 - Issue 1 Pages: 1-5 DOI: 10.5578/kkd.3617
0 216

Kronik Sigara ‹çicili¤inin P Dalga Süresi ve Dispersiyonu Üzerine Etkisi

Hekim Karapinar, Ozlem Esen, Mustafa Bulut, Selçuk Pala, Mustafa Akçakoyun, Ramazan Kargin, Irfan Barutcu, Ali Metin Esen

Issue: December 2010, Volume 13 - Issue 3 Pages: 10-13
0 260