Keyword Pages
child 1
heart surgery 1
inflammation 1
theophylline. 1
çocuk 1, 68
inflamasyon 1
kalp ameliyatı 1
teofilin 1
conventional oxygen therapy 8
high-flow nasal cannula 8
pediatric cardiac surgery. 8
geleneksel oksijen tedavisi 8
pediatrik kardiyak cerrahi 8
yüksek akışlı nazal kanül. 8
left atrioventricular valve 13
regurgitation 13
reoperation 13
reoperasyon 13
sol atriyoventriküler kapak 13
yetersizlik 13
gestational age 18
norwood 18
pediatric heart surgery. 18
gestasyonel hafta 18
pediatrik kalp cerrahisi. 18
cardiovascular surgery 26
healthcare-associated infections 26
intensive care unit 26
pediatrics 26
çocuk hastalıkları 26
kalp ve damar cerrahisi 26
sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonlar 26
yoğun bakım ünitesi 26
cardiac morphology 30
pediatric ecmo 30
rachs score 30
kardiyak morfoloji 30
pediatrik ecmo 30
rachs skoru 30
anxiety 40
caregiver burden 40
congenital cardiac surgery 40
bakıcı yükü 40
doğumsal kalp cerrahisi 40
kaygı 40
abnormal pulmonary venous connection 47
congenital cardiopulmonary anomalies 47
increased pul- monary blood flow 47
pulmonary hypertension 47
scimitar syndrome. 47
anormal pulmoner venöz dönüş 47
konjenital kardiyopulmoner anomali 47
pulmoner hiper- tansiyon 47
scimitar sendromu 47
deep vein thrombosis 53
inferior vena cava agenesis 53
thrombolysis 53
derin ven trombozu 53
inferior vena kava agenezisi 53
tromboliz 53
congenital heart disease 58
mortality 58
outcome 58
pulmonary vein 58
konjenital kalp hastalığı 58
mortalite 58
sonuçlar 58
pulmoner ven 58
holt-oram syndrome 62
tricuspid valve 62
valve repair 62
holt-oram sendromu 62
kapak tamiri 62
triküspid kapak 62
cone reconstruction 65
ebstein anomaly 65
one and a half ventricle repair 65
bir buçuk ventrikül tamiri 65
cone tipi onarım 65
ebstein anomalisi 65
aberrant right subclavian artery 68
children 68
pulmonary sling 68
anormal sağ subklavyen arter 68
pulmoner sling 68