Tip A Akut Aort Diseksiyonu Olan Hastalarda Trombosit Lenfosit Oranının Uzun Dönem Mortalite Tahminindeki Rolü
April 2017, Volume 20 - Issue 1, Page 24-29
Mehmet Mustafa Tabakcı

Enter the code above.