Sağ Renal Arter Çıkış Seviyesinin Aortoiliyak Bifurkasyona Göre Kestirimi: Bilgisayarlı Tomografi Çalışması
April 2018, Volume 21 - Issue 1, Page 049-052
Nesrin Gündüz

Enter the code above.