Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Ekokardiyografik Sağ Ventrikül Deformasyon Parametrelerinin Değerlendirilmesi
August 2018, Volume 21 - Issue 2, Page 163-168
Yavuz Karabağ

Enter the code above.